Vsaka rodenticidna formulacija ima svoje dobre in slabe stvari. Vabe v obliki pelet so zelo dobro sprejemljive s strani glodavcev, vendar jih glodavci lahko odnašajo in raztresajo v širšo okolico. Zato pelete niso najprimernejša oblika vabe v/na občutljivih objektih.


RODENTICID VABE