GLAVNA PODROČJA NASE DEJAVNOSTI OBSEGAJO:

dezinfekcijo, dezinsekcijo-fumigacijo in deratizacijo

PRISOTNI SMO NA RAZNOLIKIH PODROČJIH  živilske industrije, gospodarstva, gostinstva, turizema in področjih javnega zdravja

  • Zatiranje škodljivih žuželk in glodavcev
  • Vzpostavljanje in izvajanje HACCP standarda
  • Fumigacija- zaplinjevanje silosov /celic, mlinov
  • Pregled objektov za ugotovitev stanja glede prisotnosti škodljivcev
  • Učinkovita zaščita pred pticami (golobi, galebi, škorci, vrabci….)

Žita, živalska krma


  • Kurativne in preventivne fumigacije- zaplinjevanja okuženega blaga s škodljivimi žuželkami
  • Fumigacije kave, riža, moke, pšenice, ječmena, rži…v vrečah ali razsutem stanju
  • Pasti, feromonske vabe za monitoring ali nadzor žuželk
  • Pasti, feromonske vabe za nadzor škodljivih žuželk s sistemom motenja parjenja
  • Tekoča dezinsekcija blaga v pretoku
  • Tekoča obdelava blaga za nadzor Salmonel

Ladje in tovor


  • Kontrola okuženosti blaga na ladjah in v External link opens in new tab or windowLuki Koper
  • Fumigacija ladijskega blaga v tranzitu
  • Ugotavljanje vsebnosti insekticidov in fumigantov na tovorih
  • Ugotavljanje ostankov fumigantov na uvoznih in tranzitnih tovorih, merjenje prisotnosti fumigantov v ladijskih skladiščih, izdajanje »Gas Free« certifikatov.
  • Dezinsekcija praznih ladijskih skladišč
  • Deratizacije in dezinsekcije ladijskih bivalnih prostorov, kuhinj, razdeljevalnic hrane, jedilnic in skladišč z živili

 

Fumigacije zaplinjevanje kontejnerjev


  • Obdelava tako uvoznih kot izvoznih kontejnerjev
  • Ugotavljanje ostankov fumigantov na uvoznih in tranzitnih tovorih
  • Prezračevanje fumigiranih kontejnerjev, odstranitev in nevtralizacija ostankov fumigantov
  • »Gas Free certificate«