Predstavitev podjetja


Družba DDD d.o.o. z zanesljivimi in izobraženimi kadri izvaja usklajen in varen način zatiranja škodljivih bakterij, glivic in plesni (DEZINFEKCIJA), vseh vrst žuželk kot so mravlje, ščurki, muhe, bolhe in gospodarskih škodljivcev (DEZINSEKCIJA) ter nadležnih, škodljivih glodavcev (DERATIZACIJA) na vsestranskih področjih kot so:


  • GOSTINSTVO - restavracije, kavarne, okrepčevalnice...
  • TURIZEM - hoteli, zdravilišča, hostli, aparmajska naselja...
  • TRGOVINSKE DEJAVNOSTI - trgovski centri, trgovine z živili...
  • JAVNE USTANOVE - šole, vrtci, univerze, dijaški in študentski domovi, muzeji, arhivi, bolnišnice,socialno varstveni zavodi, domovi za ostarele, komunalna podjetja...
  • BIVANJE - posamezne stanovanjske enote, večstanovanjski objekti...
  • ŽIVILSKA INDUSTRIJA - proizvodnja živil in skladiščenje, transport živil skozi celotno verigo dokončnega uporabnika...
  • KMETIJSTVO - zaščita dobrin v skladiščih in silosih, zaščita praznih skladišč in silosov na CELOTNEM področju države vključno z Luko Koper.
 

Načela poslovanja


Prepričani, da se znanost lahko potrjuje le v tesnih stikih s prakso, smo navezali sodelovanje s številnimi strokovnjaki, instituti in univerzami doma ter v tujini. Prizadevanje za varovanje okolja in strokovnost sta prvi vodili našega poslovanja, zato zaposlujemo visoko izobražene kadre z dolgoletnimi izkušnjami.


Da bi zadržali korak z najnovejšimi dosežki v panogi, nenehno vlagamo v novo tehnološko opremo in uporabljamo le vrhunske proizvode različnih proizvajalcev.

 

Konkurenčne cene


Kakovost delovnih procesov in uporaba najsodobnejših proizvodov in tehnologij prispevata k racionalnosti stroškov storitev. Ker ob tem aktivno sodelujemo na trgu proizvodov in imamo z vodilnimi izdelovalci navezane neposredne in stalne stike, so del naše ponudbe tudi izredno konkurenčne cene storitev.