Žuželke komunikacijo med seboj z določenimi kemičnimi vonjavami. Feromoni so kemični prenašalci sporočil, ki jih uporabljajo žuželke za medsebojno komunikacijo. So enaki hormonom v človeškem telesu. Izvirno so jih poimenovali »ecto – hormones« ali prenašalci sporočil zunaj telesa.
Leta 1995 sta dva nemška znanstvenika predlagala v članku revije Natura predlagala, da se jih poimenuje FEROMONI.
Ta beseda izhaja iz dveh Grških besed homan (prenašati) in pherin (vznemirjenje).

Najpogosteje se za odkrivanje aktivnosti skladiščnih škodljivcev v in izven skladišč živil in živilskih obratih uporabljata dve sintetičnih vrsti feromonskih vab. Ti vabi, ena privablja Krhljevega molja -  (Plodia interpunctela) , druga pa Indijskega žitnika- (Trogoderma variabile) se najpogosteje uporabljata povsod po svetu v različnih temperaturnih predelih.

  Vaba je spolni atraktant in privablja žuželke v premeru 7,60 – 15,20 m.

  Vaba privablja samo samce in učinkovitost vaba je od 8 do 12 tednov.

  S postavitvijo teh vab na lepilno past lahko privabimo na past tudi do 20 žuželk.


Feromon Krhljevega molja je namenjen za kompleks vešč Plodia, med katere spadajo Krhljev molj (Plodia interpunctela), Mediteranska močna vešča - (Anagasta kuhinella), Mandljev molj -  (Cadra cautella), Tobakova vešča- (Ephestia elutella) in mnoge druge.

Vaba za skladiščne hrošče je namenjena za vrste Trogoderme , vključno z pomembnimi škodljivci
T.variabile, T. granarium, T. inclusum.
Vzdrževanje pasti


Pomembna je redna, terminsko ustaljena zamenjava vab na pasteh. Dolžina časa uporabe specifične vabe je določena s strani proizvajalca.

Datum in čas postavitve vabe označimo z markerjem na samo past. Podatkov vodenja evidenc ne smemo vpisovati na past, na ta način preprečimo nepooblaščenim osebam dostop do rezultatov vzpostavljenega sistema in programa lovljenja s pastmi.
Informacije o rezultatih ulova na posamezni pasti vnašamo ročno v »dnevnik ulova« ali pa s pomočjo računalniškega programa ENKRAT TEDENSKO.

Večina vab sprošča feromone 8 do 12 tednov. Stare vabe je potrebno odstraniti s pasti in ob njih nastaviti nove. Stare izpraznjene vabe zberemo v zaprto plastično vrečko in jih odvržemo na zunanja odlagališča. Past zavržemo, ko je na njej ulovljenih že toliko škodljivcev, da ne more sprejeti dodatnih. Prav tako jo je potrebno zamenjati, ko je njen videz spremenjen zaradi umazanije, lusk, krilc vešč in fizičnih poškodb. Vsak teden je potrebno odstraniti na novo ulovljene škodljivce s pasti.
To nam pomaga h točnosti štetja novo ulovljenih škodljivcev v naslednjem tednu. Drug vzrok za redno odstranjevanje žuželk s pasti in periodične zamenjave pasti je tudi iz estetskega vidika in sicer presojevalci oz. kontrolorji sistema kakovosti čutijo večje zaupanje do programa zaščite pred škodljivci v posameznih objektih, če so pasti čiste in urejene.
Uporaba feromonskih pasti v skladiščih

Ugotavljanje prisotnosti ali odsotnosti potencialnih nevarnih škodljivih žuželk je potrebno vedno in še posebej, če je uskladiščeno blago izpostavljeno in namenjeno skladiščenju v daljšem časovnem obdobju. V ta namen so feromonske pasti odlično orodje.

Vse feromonske pasti niso izdelane enako. Pasti za vešče so drugačne od tistih za hrošče. V kolikor želimo vzpostaviti učinkovit program lovljenja moramo upoštevati dejstvo, da past ene vrste ne more enako delovati na vse vrste škodljivcev. Odrasle žuželke z daljšo življenjsko dobo (mokarji) so manj dovzetni za feromonske pasti kot odrasle žuželke s krajšo življenjsko dobo. Odrasli mokar, ki živi 12- 18 mesecev ne bo reagiral tako dramatično kot odrasel Krhljev molj (Plodia interpuncella), ki lahko na tej stopnji razvoja živi le eden ali dva tedna.